Jogi tudnivalók

A Sűdy és Társa Kft. honlapján megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A weboldalakon megjelenő publikációk és letölthető anyagok előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása tilos.

Adatkezelés

A lentebb közölt adatkezelési tájékoztatónkban részletesen leírva megtalálja milyen sütiket alkalmazunk, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel ezeket és Ön milyen jogokat gyakorolhat ezen adatok kezelésével kapcsolatban.

Amennyiben tudni szeretné, milyen felhasználói adatait tartjuk nyilván vagy éppen töröltetné ezeket, kérjük küldjön egy emailt a gdpr@sudy.co.hu címre.

A korábban elmentett sütibeállításokat ide kattintvaBorlabs Cookie - Test Environment active! változtathatja meg.


BEVEZETÉS

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, valamint a 2011. évi CXII. törvény által meghatározott jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


ADATKEZELÉSI FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adatnak tekintünk bármely információt (név, lakcím, IP cím stb.) amely alapján a természetes személy („érintett”) közvetlen vagy közvetett módon azonosítható.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen Tájékoztatóban Adatkezelőnek minősül:

Sűdy és Társa Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 4., cégjegyzékszám: 01 09 711685, adószám: 10507065-2-41, Képviselő: Pápai-Vonderviszt Anna, adatkezelési kapcsolattartás: gdpr@sudy.co.hu) (a továbbiakban: Társaság)

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Jelen Tájékoztatóban Adatfeldolgozónak minősül:

Crea Space Ltd. (20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, United Kingdom) - Tárhelyszolgáltatás

A honlapon kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül érkeznek felhasználói adatok, amelyeket a tárhelyszolgáltató rögtön továbbít társaságunk részére e-mailben.

Google Inc. - Gmail (Mountain View, California, USA) – Emailek fogadása és küldése

Hozzáférés a beküldött levélhez és az azzal kapcsolatos adatokhoz.

Meta Platforms Ireland Limited – Facebook (Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland)

Hozzáférés a Facebookon regisztrált és bejelentkezett látogató IP címéhez, böngészőjének és operációs rendszerének típusához, weboldalunkon belüli tevékenységéhez.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland)

Hozzáférés a LinkedIn-en regisztrált és bejelentkezett látogató IP címéhez, böngészőjének és operációs rendszerének típusához, weboldalunkon belüli tevékenységéhez.

Google Inc. – Analytics és Ads (Mountain View, California, USA)

Hozzáférés a honlap és a hirdetésre kattintó látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez, böngészőjének és operációs rendszerének típusához, weboldalunkon belüli tevékenységéhez.


TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK

Hozzájárulás a személyes adatok gyűjtéséhez és tárolásához: Társaságunk hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez. Hozzájárulásnak minősül, ha Ön, mint érintett Társaságunk internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

Tárolt személyes adatok típusai: Társaságunk az Ön által megadott személyes adatok kezelője lesz. Csak az Önre vonatkozó, alapvető személyes adatokat gyűjtjük és tároljuk, amelyek nem tartalmaznak semmiféle különleges személyes adatokat (érzékeny személyes adatok). A tárolt adatok magukba foglalhatják az Ön nevét, a munkahelyét, a telefonszámát, az e-mail címét, munkakörét és IP címét. Amennyiben Ön a honlapunkon keresztül saját elhatározásából az adatkezelési tájékoztatás elfogadása mellett eljuttatja Társaságunk részére az önéletrajzát, a szakmai önéletrajzban megadott következő személyes adatokat gyűjthetjük Önről: név, életkor, kapcsolattartási adatok, iskolázottság, munkatapasztalat, referenciák.

Személyes adatok feldolgozásának jogszerű alapja és célja: Társaságunk alapvetően azért gyűjti és tárolja az említett személyes adatot, mert jogos érdekeink megkívánják a szolgáltatásaink nyújtása és reklámozása, valamint üzleti kapcsolatok tartása és kiépítése miatt.

Személyes adatok szükségessége: Társaságunknak azért van szüksége az Ön által megadott személyes adatokra, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, szolgáltatásainkat fennakadás nélkül végre tudjuk hajtani, valamint a munkaközvetítésnél be tudjuk mutatni Önt megbízóinknak. A személyes adatokat munkavégzés, levelezés, kapcsolattartás céljából használjuk, azokat harmadik félnek csak az Ön külön hozzájárulásával adjuk ki.

Személyes adatok biztonsága: Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk létre, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való, bármilyen illetéktelen módon történő hozzáférést, elveszítést, használatot, ellopást, valamint az adatok sérülését, véletlen törlését, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Biztonságunk magában foglalja a fizikai biztonsági intézkedéseket (például a papírfájlok elzárható helyiségekben és fiókokban való tárolását), az elektronikus biztonsági technológiát (pl. jelszóvédelmet, titkosított digitális biztonsági másolatok készítését és magas szintű vírusvédelem használatát) és szervezeti intézkedéseket (például a munkatársak belső képzését, az információbiztonságra, hacker támadásra vagy katasztrófák utáni helyreállítás vonatkozó szabályzatok és eljárások kidolgozását). A személyes adatokhoz való hozzáférést azon munkavállalókra korlátozzuk, akiknek munkájához elengedhetetlenül szükségesek ezek az információk. Létrehoztunk továbbá jelentési eljárásokat a személyes adatok elleni hackertámadás gyanújának észlelésére és kezelésére, valamint, ha illetéktelen hozzáférés történik az adatokhoz, mindenképpen értesíteni fogjuk Önt és a megfelelő felügyeleti hatóságot a jogsértésről, amikor ezt a törvény megköveteli.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat? Az adatokat visszavonásig tároljuk; hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Társaságunk törli önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Hogyan érdeklődhet a személyes adataidról? Kérésére Társaságunk rendelkezésére tudja bocsátani az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos valamennyi információt tömör, átlátható, könnyen érthető és hozzáférhető formában. Kérését eljuttathatja a gdpr@sudy.co.hu email címre vagy honlapunkon található elérhetőségeinkre.

Társaságunk Önt, mint weboldalunkra látogatót (felhasználó) tájékoztatja a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – az Ön hozzájárulását kéri.

Fogalmak

A süti (angolul cookie) egy betűket és számokat tartalmazó, webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcserére szolgáló eszköz. A süti lényege, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl., hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges sütik: Ezek nélkül a weboldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, kezeléséhez szükségesek. Ezen sütiket 182 napig tároljuk.

Használatot elősegítő sütik: Amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Ezen sütiket 365 napig tároljuk.

Teljesítményt biztosító sütik: Így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, Google Ads). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. Ezen sütiket 365 napig tároljuk.

A sütik használatának elfogadása, elutasítása: Társaságunk csak azokat a sütiket fogja tudni olvasni, amelyeket Ön a honlapunk látogatása során elfogadott. Elfogadhatja az összes felkínált sütit vagy preferenciája szerint beállíthatja őket. Akár visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes sütit, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy sütit küld.

Mire használjuk a sütiket? Társaságunk a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti: látogatói IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), a látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás. A sütik segítségével összesített és anonim módon nyomon tudjuk követni a honlap használatát és a forgalmat. Ez az információ segíti Társaságunkat a honlap fejlesztésében.


ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Társaságunknak, mint adatkezelőnek elő kell segítenie az az Ön, mint érintett jogainak a gyakorlását. Ön az alábbi jogaival élhet:

Előzetes tájékozódáshoz való jog: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Hozzáférési jog: Ön, mint érintett jogosult hozzáférni azokhoz a személyes adataihoz, amelyeket önről Társaságunk tárol. Ha személyes adatokait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, Ön, mint érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, díjmentesen nyújtjuk.

Helyesbítéshez való jog: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Társaságunknak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes. Nem törölhetők azok az adatok, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn, vagy amelyhez Társaságunknak jogos érdeke fűződik. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – Társaságunk igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

Korlátozáshoz való jog: Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog: Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Társaságunk, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat a személyes adatai GDPR vonatkozó pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat Társaságunk a továbbiakban e célból nem kezelheti tovább.

Hatósági jogorvoslathoz való jog: Ön, mint érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu). Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ön a fenti jogainak gyakorlására vonatkozóan kérelmet nyújthat be a gdpr@sudy.co.hu e-mail címre vagy postai úton a mindenkori címünkre. A tájékoztatás kérést Társaságunk akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött kérést csak akkor tudjuk hitelesnek tekinteni, ha azt Ön a nálunk tárolt e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy Társaságunk a tájékoztatás megadása előtt Önt más módon is beazonosítsa. Társaságunk a benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről Önt írásban tájékoztatja. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt. Ha a Társaságunk a kérelmét nem teljesíti, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


ADATVÉDELMI INCIDENS

Társaságunk elkötelezett az adatok biztonsága terén. Társaságunk ennek érdekében mindent megtesz és gondoskodik az Ön személyen adatainak védelméről. Az ilyen adatokhoz való hozzáférés korlátozott, fizikai és technológiai eljárások segítségével igyekszünk kivédeni a személyes adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok jogtalan nyilvánosságra hozatalát.

Amennyiben adatvédelmi incidens történi, és az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Nincs tájékoztatási kötelezettség, ha a következő feltételek közül bármelyik teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja és szükség esetén bármikor módosítsa. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy Társaságunk akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Honlapunkra látogatásakor a mindenkor hatályos tájékoztatót találja. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett kattintson rá a tájékoztatónkra minden alkalommal, amikor honlapunkra látogat.

Kelt: 2018. május 25.
Módosítva: 2024. május 24.